ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ αποφρακτικά-καθαριστικά-συντηρητικά, dimco